Etätyön toinen vuosi

Myös vuosi 2021 käynnistyi meillä etätyön merkeissä. Työn ja tuloksen tekeminen jatkui, mutta erityisesti kevään kynnyksellä alkoi näkyä merkkejä henkilöstön tarpeelle kohdata kasvokkain. Koko henkilöstön kokoon kerääviä kesäjuhlia ei vielä rohjettu järjestää, mutta tiimit tapasivat toisiaan ulkotiloissa terveysturvallisesti. Näistä kohtaamisista raportoitiin kuvin ja kuvatekstein Teams-kanavalla yhteisiin kohtaamisiin kannustaen.

Teamsissa jaettiin myös vinkkejä etätyön ergonomiaan ja tauottamiseen liittyen. Lisäksi yhtiössä käyty laaja arvokeskustelu toi hanselilaisia yhteen pohtimaan tavoiteltua yrityskulttuuria. Esimiehiä tuettiin etätyön johtamisessa normaalia useammin järjestetyissä vertaistapaamisissa. Heitä myös valmennettiin aiheista hybridityön johtaminen ja johtamisen tulevaisuuden trendit. Johtoryhmä kokoontui lisäksi omaan työyhteisöviestinnän valmennukseensa, jossa erityisteemana oli johtaminen hybridityössä.

Uusia toimintamalleja hybridityöhön

Syksyllä pandemia näytti hellittävän otettaan ja yhtiössä alettiin pohtia uutta hanselilaista työnteon mallia, joka mahdollistaisi joustavan, paikkariippumattoman työn, mutta houkuttaisi myös fyysisiin kohtaamisiin toimistolla. Toimintamallia rakennettiin yhteistyössä HR:n, viestinnän, esimiesten ja luottamushenkilön kanssa.

Henkilöstö ilmaisi selkeästi haluavansa jatkossakin tehdä osan työstään etänä, joten yhtiössä linjattiin, että palavereihin osallistuminen mahdollistetaan pääsääntöisesti niin fyysisesti kuin Teamsilla. Henkilöstöä kuitenkin kannustettiin toimistolle tuloon yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi ja ex tempore -⁠kohtaamisten mahdollistamiseksi. Samoin toivottiin, että Hanselin sisäiset kehittämistyöpajat hoidettaisiin fyysisesti kohdaten. Sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä päätösvalta kokoustamisen muodosta on heillä.

Myös kokouskäytäntöjä täsmennettiin työskentelyn tehostamiseksi ja Teams-tapaamisten välille jäävien taukojen mahdollistamiseksi.

Uusia asiantuntijoita ja uuden oppimista – paikan päällä ja etänä

Vuonna 2021 Hanselissa aloitti 12 uutta henkilöä. Heidät perehdytettiin niin yhtiön toimintaan kuin laaja-alaisesti hankintalain ja liiketoimintaprosessien saloihin.

Hansel suhtautuu kannustavasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Yksittäisten asiantuntijoiden tietotaidon kerryttämisen lisäksi koko henkilöstöä valmennettiin työvälineiden tehokkaampaan käyttöön, sujuvaan kirjoittamiseen ja ruotsin kieleen liittyen. Myös tietoiskuja vastuullisuudesta ja eettisyydestä järjestettiin ja aloitettiin Tutustu tarjontaamme -⁠tietoiskusarja, jossa kerrottiin omasta vastuualueesta muille hanselilaisille.

Yhteistyössä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa toteutetussa palvelumuotoilukoulutuksessa muun muassa Hankintatoimen kehittämisyksikkö loi tarjontaansa kuvaavan palvelusalkun. Myös kategoriapäälliköiden kauan odottamat mediavalmennukset päästiin toteuttamaan syksyllä 2021: kaksi ryhmää valmentautui toimistolla ja kaksi etäyhteydellä. Hyvin onnistuivat molemmat toteutusmuodot!