Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus näkyy jokaisen hanselilaisen työssä, mutta erityisesti se on vastuutettu meillä vastuullisuusryhmälle, jossa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä eri puolilta organisaatiota. Vastuullisuusryhmän puheenjohtajana toimii talousjohtaja, joka vastaa asiasta myös johtoryhmässä. Vastuullisuusryhmän tehtävänä on kehittää vastuullisuuteen liittyviä prosesseja, seurata alaan liittyvää lainsäädäntöä sekä kouluttaa ja tiedottaa vastuullisuudesta. Vastuullisuusryhmä piti marraskuussa 2021 kehityspäivän, jonka pääteemoina olivat vastuullisuusauditoinnit ja päästölaskenta.

Vastuullisuutta käsitellään säännöllisesti myös Hanselin hallituksessa. Hallitus teki loppuvuonna omasta vastuullisuusosaamisestaan yhteenvedon, joka toimitettiin valtiovarainministeriöön.

Vastuullisuustavoitteet näkyviksi

Hanselin yhteishankintojen vastuullisuuden arviointiin kehitetty työkalu, vastuullisuusanalyysi, on ollut käytössä vuoden 2019 lopusta alkaen. Se tehdään yhtiön kaikille yhteishankinnoille. Analyysin perusteella vastuullisuusryhmän kaksi jäsentä yhdessä arvioi, myönnetäänkö yhteishankinnalle vastuullisuustunnuksia. Vuonna 2021 vastuullisuusanalyysi tehtiin 50 yhteishankinnassa (23 yhteishankinnassa vuonna 2020). Asiakas saa tiedon yhteishankinnan vastuullisuudesta ja myönnetyistä tunnuksista hansel.fi-verkkopalvelun kautta vastuullisuusvälilehdeltä, ja voi hyödyntää tietoja muun muassa omassa vastuullisuusraportoinnissaan.

Vastuullisuusanalyysiprosessin tavoite on auttaa kategoriapäällikköä ja koko kilpailutustiimiä pohtimaan vastuullisuuden osa-alueita laajasti kilpailutuksen yhteydessä. Analyysissä arvioidaan yhteishankinnan vastuullisuutta suhteessa ennalta määriteltyihin vastuullisuustavoitteisiin. Vastuullisuustavoitteisiin tulee ottaa kantaa ja arvioida, koskeeko asia kyseistä hankintaa, ja millainen on hankinnan haitallinen vaikutus tai tunnistettu riski. Tiimin tulee pohtia, miten positiivinen vaikutus voidaan saada esille, ja millainen on Hanselin vaatima toimenpide haitallisen vaikutuksen vähentämiseksi ja positiivisen tavoitteen saavuttamiseksi. Vastuullisuusryhmän edustajat ovat tukena tässä työssä.

Yhteishankinnoissa huomioidaan vastuullisuus

Vuonna 2021 vastuullisuusanalyysiprosessia kehitettiin siten, että XRM-järjestelmään kirjataan kunkin yhteishankinnan kohdalle, mitkä vastuullisuusanalyysissä käsitellyt vastuullisuustavoitteet sen osalta täyttyvät. Näitä tavoitteita ovat ympäristötunnukseen liittyen esimerkiksi kasvihuonepäästöjen vähentäminen, energiatehokkuus, haitallisten aineiden käytön vähentäminen ja kiertotalous.

Sosiaalisen vastuun osalta tavoitteita ovat esimerkiksi työ- ja ihmisoikeuksien noudattaminen, hankinnoilla työllistäminen, yhdenvertaisuuden tai esteettömyyden huomioiminen ja Code of Conduct -⁠vaatimusten tuominen osaksi sopimusta.

Taloudellisen vastuun tavoitteita ovat esimerkiksi riittävän taloudellisen suorituskyvyn varmistaminen, kustannustehokkuus tai huoltovarmuuden edistäminen.

Vastuullisuustavoitteiden tarkka seuranta mahdollistaa paremman raportoinnin.

Vastuullisuuden tunnukset yhteishankinnoille

 

2021 2020
M€ % kpl % M€ % kpl %
Raportoituja yhteishankintoja yhteensä 1 051,5 228 916,0 228
Taloudellisen vastuun tunnus myönnetty 1 051,5 100 228 100 911,2 99 227 100
Ympäristötunnnus myönnetty 621,6 59 180 79 600,5 66 135 59
Sosiaalisen vastuun tunnus myönnetty 191,2 18 55 24 127,0 14 10 4
Innovatiivisuustunnus myönnetty 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0

Vastuullisuustunnukset kategorioittain

Kategoria Yhteis­hankinnat 2020, M€ Ympäristö­tunnus, M€ Sosiaalisen vastuun tunnus, M€ Taloudellisen vastuun tunnus, M€ Ympäristö­tunnus, % Sosiaalisen vastuun tunnus, % Taloudellisen vastuun tunnus, %
Ajoneuvo- ja logistiikkapalvelut 97,5 81,1 6,4 97,5 83 7 100
Asiantuntijapalvelut 127,6 17,5 0 127,6 14 0 100
Elintarvikkeet ja ravintolapalvelut 86,3 86,3 77,6 86,3 100 90 100
Energia 107,1 73,8 3,5 107,1 69 3 100
Henkilöstö- ja terveyspalvelut 90,7 8,6 8,6 90,7 9 9 100
IT-laitteet 90,9 73,3 56,0 90,9 81 62 100
Kalusteet ja toimistopalvelut 84,0 83,4 26,3 84,0 99 31 100
Konesalipalvelut ja -⁠laitteet 45,4 44,1 0 45,4 97 0 100
Matkustus- ja kokouspalvelut 20,5 20,3 10,9 20,5 99 53 100
Ohjelmistot 115,1 2,2 0 115,1 2 0 100
Puhtaanapidon palvelut ja tarvikkeet 52,1 52,1 0 52,1 100 0 100
Talous- ja rahoituspalvelut 66,4 54,9 0 66,4 83 0 100
Tietoliikenne 34,8 4,0 2,0 34,8 11 6 100
Turvallisuustekniikka ja -palvelut 33,1 20,0 0 33,1 60 0 100
Yhteensä 1 051,5 621,6 191,2 1 051,5 59 18 100

 

Hanselin vastuullisuusraportointi

Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi integroituna vuosikertomukseen. Vastuullisuusraportoinnin osalta kertomuksessa esitetään vuoteen 2021 liittyvät avaintiedot sekä kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta. Vuoden 2020 tapahtumia koskeva vastuullisuusraportti julkaistiin 24.4.2021. Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn GRI-standardiin. Raportoimme core-tason mukaisesti. Käytetty standardi on vuoden 2016 mukainen.

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin sisältö olennaisuusteemoihin yhdistettynä sekä käytetyt GRI-standardit ja tieto siitä, mistä raportin osiossa kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä Mainostoimisto SST:n kanssa. Sen suunnitteluun osallistuu koko vastuullisuusryhmä ja raportin hyväksyy johtoryhmä. Vastuullisuusraportti viedään myös tiedoksi hallitukselle.

Kuvat:
Lasse Lecklin ja Hanselin viestintä. Vuosikertomuksen valokuvissa esiintyvät Hanselin asiantuntijat.

Lisätietoja antaa:
Johanna Kaalikoski
viestintäpäällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh. 029 444 4289

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2021.hansel.fi (ruotsiksi osoitteessa arsberattelse2021.hansel.fi ja englanniksi osoitteessa annualreport2021.hansel.fi). Vastuullisuusraportti julkaistaan yhdeksättä kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.