Hilma kehittyi kohtaamisalustaksi

Vuoden 2020 alussa julkaistu ”uusi Hilma” on kahden vuoden aikana kehittynyt hankintailmoitusten julkaisukanavasta ostajien ja tarjoajien yhteiseksi kohtaamisalustaksi. Palvelu on veloitukseton ja avoimesti kaikkien käytettävissä. Hilma on valtiovarainministeriön omistama ja Hanselin ylläpitämä palvelu.

Hilmassa ostajat voivat julkaista hankintailmoituksia ja tarjouspyyntöjä aina pienhankinnoista EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Tarjoajat puolestaan näkevät Hilmasta ostajien julkaisemia ilmoituksia tulevista hankinnoista ja voivat Hilmassa vastata tarjouspyyntöihin sekä jättää tarjouksia sähköisesti. Hilma tarjoaa ostajalle mahdollisuuden tehdä markkinakartoitusta ennen virallisen hankintailmoituksen julkaisua. Ostaja voi myös ilmoittaa suunnittelukilpailun käynnistämisestä ja sen tuloksista EU:n laajuisesti.

Hilmassa julkaistiin vuonna 2021 yhteensä yli 19 000 erityyppistä ilmoitusta, jotka koskivat noin 16 000:ta eri hankintaa. Lukumäärä kasvoi noin 9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Ensiaskeleet kohti rakenteellista tarjouspyyntöä on otettu

Ensiaskeleet kohti rakenteellista tarjouspyyntöä otettiin syksyllä 2021, kun Hilmaan valmistui toiminnallisuus, jonka avulla ostaja pystyy määrittelemään tarjouspyynnölle yksinkertaisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset voivat olla esimerkiksi numeerisia vaatimuksia, kyllä/ei-vaatimuksia tai erilaisia valintavaihtoehtoja. Vaatimuksia voidaan määrittää myös pakollisiksi.

Uuden toiminnallisuuden myötä tarjous voidaan jättää liitemuotoisen dokumentin lisäksi myös osittain rakenteellisessa muodossa. Rakenteellinen tarjouspyyntö soveltuu erityisesti yksinkertaisempiin kilpailutuksiin.

Hilman kehitystyö jatkuu

Hilman kehitystyö jatkuu ketterällä scrum-menetelmällä myös tulevina vuosina, asiakaslähtöisesti osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa. Kehitettävät ominaisuudet parantavat edelleen Hilman käytettävyyttä. Vuonna 2022 kehitystyön painopisteitä ovat muun muassa kilpailutusominaisuuksien ja kilpailutuskalenterin toiminnallisuuksien kehittäminen sekä hankinnoista ilmoittamiseen liittyvän EU-tasoisen eForms-lomakeuudistuksen edellyttämät kehitystyöt.