Auditointimahdollisuus nostettiin keskusteluun

Vastuullisuusryhmän yksi vuoden 2021 aikana tekemä merkittävä selvitystyö liittyi sopimustoimittajien vastuullisuusauditointeihin. Otimme työhön avuksemme konsultin, mikä osoittautui hyväksi päätökseksi, sillä aihepiiri on laaja ja myös vaikea. Konsulttityö valmistui lokakuussa ja piti sisällään paljon tietoa lainsäädännön kehityssuunnista, auditointimalleista ja toteutustavoista sekä eri sertifiointi- ja standardointijärjestelmistä.

Joulukuussa 2021 Hanselissa päätettiin käynnistää asian tiimoilta kaksi kehityshanketta. Ensimmäinen koskee yhteishankinnan riskiarviota ja vastuullisuusseurantaa. Riskiarvio tullaan sisällyttämään yhteishankintaprojektien esiselvitysprosessiin ja sen perusteella linjataan yhteishankinnan vastuullisuusseuranta sopimuskaudella. Vastuullisuusseurantaa varten rakennetaan prosessi, määritellään vastuut ja seurantakeinot.

”Vastuullisuusseurantaa varten rakennetaan prosessi, määritellään vastuut ja seurantakeinot.”

Toisessa kehityshankkeessa lähdemme toteuttamaan ensimmäistä kolmannen tahon tekemää vastuullisuusauditointia pilottina. Vastuullisuusauditointien selvitystyössä nostettiin esille haasteita asian tiimoilta ja selvityksen laatijan suositus oli, että auditointien tekeminen kannattaa aloittaa suomalaisista yrityksistä. Aloitamme siis pilotoinnin pitäen mielessä meille tärkeät periaatteet, kuten toimittajien tasapuolisen kohtelun.