Siivouspalvelua vastuullisesti

Kaikki Hanselin yhteishankinnat käyvät läpi vastuullisuusanalyysin, joka auttaa kilpailutustiimiä pohtimaan vastuullisuuden eri osa-alueita laajasti. Kuten monella muullakin toimialalla, myös puhtauspalveluiden toimialalla vastuullisuusodotukset ovat kasvaneet. Siivouspalvelut 2021–2025 -⁠⁠DPS:ssä on otettu huomioon ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden edistäminen. Tästä kertovat myös yhteishankinnalle myönnetyt vastuullisuustunnukset.

Ympäristövastuullisuuden osalta siivoustyössä korostuvat muun muassa veden, kemikaalien ja energian käytön vähentäminen, kestävän liikkumisen ja logistiikan edistäminen sekä siivottavien toimitilojen pintojen kestävyys. Myös toimitilojen kunnossapitoon liittyvien asioiden raportointi on tärkeää – siivoojan on työssään helppo havainnoida esimerkiksi palaneita lamppuja, vuotavia hanoja jne. Taloudellisen vastuullisuuden näkökulmasta toimittajilta puolestaan edellytetään muun muassa riittävää taloudellista suorituskykyä. Hansel tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja valvoo toimittajien suorituskykyä sopimuskauden aikana.

Sosiaalisen vastuullisuuden merkitys nousussa

Siivousala työllistää ison joukon alan ammattilaisia kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on haaste toimialalla. Ala tarvitseekin työperäisen maahanmuuton kautta työntekijöitä kotimaisen työvoiman rinnalle. Työllisyysnäkökulmat korostavat sosiaalisen vastuullisuuden huomioimisen merkitystä.

Sosiaalisen vastuullisuuden tarkoituksena on varmistua siitä, että siivouspalvelun toimittaja noudattaa ja edistää työturvallisuutta, työsuojelua, työaikaa ja työoloja koskevaa lainsääntöä ja työehtosopimuksia. Kaikkia näitä näkökulmia on huomioitu jo Hanselin edellisessä Siivouspalveluiden yhteishankinnassa. Uudessa Siivouspalveluiden DPS:ssä näiden rinnalle on lisäksi nostettu Hanselin sopimusmyyntiin sidottu työllistämisehto. Toimittajan tulee työllistää palvelukseensa vähintään yksi työtön työnhakija, kun sopimusmyynti ylittää 1 000 000 euroa, ja seuraava henkilö aina, kun sopimusmyynti nousee 500 000 euroa edellisestä työllistämisestä. Hansel seuraa toimittajan sopimusmyynnin kasvua koko sopimuskauden ajan.

”Toimittajan tulee työllistää palvelukseensa vähintään yksi työtön työnhakija, kun sopimusmyynti ylittää 1 000 000 euroa.”

Siivouspalveluiden kategoriapäällikkö Eija Hirvonen kertoo, että asiakkaalla on mahdollisuus tarkentaa sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden ehtoja omassa DPS:n sisäisessä kilpailutuksessaan eli minikilpailutuksessaan:

”Asiakas voi tarjouspyynnössään asettaa työllisyyden edistämiseen liittyviä sopimusehtoja, kuten työllistettävien vähimmäismäärä sopimuskaudella tai työllistettävän henkilön työsuhteen ehdot. Asiakas voi myös määritellä sopimukseen vähimmäismääriä esimerkiksi sille, kuinka monta henkilöä palvelun tulee työllistää tai kuinka monta työtuntia palvelun tuottamiseen tulee käyttää kuukaudessa. Asiakas voi tarkentaa myös ympäristövastuullisuuteen liittyviä ehtoja, jotta ne tukevat asiakkaan omia ympäristötavoitteita. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi ympäristömerkittyjen tuotteiden tai kierrätysmuovin osuus, jätteiden määrän vähentäminen tai lajittelun onnistuminen. Kaikkia näitä asioita seurataan asiakkaan ja toimittajan välisissä yhteistyötapaamisissa.”

Tavoitteista toteutukseen

Sekä ympäristötavoitteiden että sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden tavoitteiden toteutumiselle on määritetty kriteerit. Tavoitteiden toteutumista seurataan Hanselin ja sopimustoimittajien tapaamisissa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

”Toimittajan pitää pystyä esittämään, miten hiilijalanjälki tai -⁠kädenjälki ovat toteutuneet asiakkaan hankinnassa – sekä asiakkaalle että Hanselille. Kategoriapäällikkö seuraa vastuullisuustavoitteiden toteutumista koko yhteishankinnan tasolla. Seurannan perusteella teemme johtopäätöksiä ja pyrimme nostamaan yhteishankinnan vastuullisuutta entistä paremmalle tasolle”, Eija Hirvonen kertoo.

 

Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS

  • Sekä asiakkaita että toimittajia voi tulla mukaan milloin vain sopimuskauden aikana
  • Asiakkaat tekevät toimittajavalinnan minikilpailutuksen avulla
  • Hansel varmistaa toimittajien soveltuvuuden, tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan valikoiman valmiita mallipohjia minikilpailutukseen ja on asiakkaan tukena myös sopimuskauden ajan

Siivouspalvelut 2021–2025 -DPS

  • Ylläpito- ja perussiivoukset, saniteettitarvikkeet ja hygieniatuotteet, vaihtomattopalvelu, välipala- ja juoma-automaattien hoitopalvelu ja paljon muuta
  • Sopimuskausi voimassa 31.12.2025 asti