Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos osoittaa tappiota 1 251 791,88 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos -tilille.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2021 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

  • diplomi-insinööri Anna-Maija Karjalainen, puheenjohtaja
  • varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto, varapuheenjohtaja
  • pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, jäsen
  • head of procurement, Antti Laakso, Aalto-yliopisto, jäsen
  • kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, Hyvinkään kaupunki, jäsen

Lisäksi hallituksen kokouksissa on mukana henkilöstön valitsema edustaja, kategoriapäällikkö Minna Isoherranen, jolla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta joka ei ole hallituksen jäsen. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 2021 aikana. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHT Mikko Luoma. Hanselin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala ja varatoimitusjohtajana varatuomari Raili Hilakari.