Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Hanselin yhteishankintasopimuksilla tehtiin hankintoja vuonna 2021 yhteensä 1 052 miljoonalla eurolla (916 miljoonaa vuonna 2020). Yhteishankintojen osalta palattiin kasvu-uralle, vaikka korona vaikuttaakin edelleen kielteisesti osaan kategorioista, kuten matkustus- ja kokouspalveluihin.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 12,3 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liikevaihto muodostui yhteishankintojen palvelumaksuista 9,2 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa vuonna 2020), asiantuntijapalveluiden myynnistä 2,6 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja muista käyttömaksuista ja tuotoista yhteensä 489 tuhatta euroa (365 tuhatta euroa vuonna 2020).

Tilikauden tulos vuonna 2021 oli –1 252 tuhatta euroa (–1 723 tuhatta euroa vuonna 2020). Tappio oli suunniteltu ja se aiheutui pääosin siitä, että yritys- ja omistusjärjestelyn kulut syntyivät heti yritysjärjestelyn tekohetkestä 2.9.2019 alkaen, mutta merkittävät lisätulot tulevat viiveellä. Hanselin ennen yritysjärjestelyä kilpailuttamia sopimuksia ei ollut mahdollista avata uudelle asiakaskunnalle. Vuoden 2021 rahoituseriin sisältyy sijoitusstrategian muutoksesta johtuvia rahoitustuottoja yhteensä 293 tuhatta euroa.

Vuosina 2006–2017 Hanselin tulos oli voitollinen. Hansel on yhtiöjärjestyksen mukaisesti voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä.

Taloudelliset tunnusluvut

2021 2020 2019 2018 2017
Yhteishankinnat, t€ 1 051 541 915 970 899 673 895 213 826 482
Liikevaihto, t€ 12 273 11 465 11 148 10 922 10 435
Liikevoitto, t€ –1 544 –1 756 –838 –686 203
ja sen osuus liikevaihdosta, % –12,6 –15,3 –7,5 –6,3 1,9
Tilikauden tulos, t€ –1 252 –1 723 –770 –672 184
Taseen loppusumma, t€* 26 670 13 009 14 688 18 711 19 252
Oma pääoma, t€ 6 828 8 106 9 829 15 570 16 241
Omavaraisuusaste, %* 25,6 62,3 66,9 83,2 84,4
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV 116 112 113 92 90
*Taseen loppusummaan 31.12.2021 sisältyy 15 116 t€ sähkösopimuksen johdannaiskauppaan liittyviä eriä, jotka ovat yhtiön kannalta läpikulkueriä.