Yhtiön palvelut

Yhteishankinnat

Hanselilla oli vuoden 2021 lopussa 77 puitejärjestelyä, 45 dynaamista hankintajärjestelmää ja 10 pienhankintapalvelua (vuoden 2020 lopussa 83 puitejärjestelyä, 21 dynaamista hankintajärjestelmää ja 4 pienhankintapalvelua). Sopimustoimittajia oli vuoden lopussa 872 (edellisenä vuonna 642).

Hanselin suurin yhteishankintakokonaisuus vuonna 2021 oli Microsoft-käyttöoikeuksien jakelupalvelut, hankintoja tehtiin yhteensä 109 miljoonalla eurolla (57 miljoonalla eurolla vuonna 2020). Toiseksi suurin oli IT-konsultointi 85 miljoonalla eurolla (101 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja kolmas Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet päätyen 80 miljoonan euron arvoon (68 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Euromääräisesti katsottuna suurimmat valtioasiakkaat olivat Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Puolustusvoimat ja Senaatti-konserni. Kunta-asiakkaista suurimmat olivat Helsingin, Jyväskylän ja Vantaan kaupungit ja korkeakouluasiakkaista Aalto-yliopisto, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Helsingin yliopisto.

Valtion sähkönhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, kaikki siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta (lisätietoja liitetiedossa 5.2).

Kilpailutuspalvelut

Kilpailutuspalveluiden myynti vuonna 2021 oli 2,2 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa vuonna 2020). Laskutettavien kilpailuttamishankkeiden lukumäärä vuonna 2021 oli 182 (183 kpl vuonna 2020) ja niiden yhteenlaskettu arvo noin 930 miljoonaa euroa. Kilpailutuspalveluja tarjottiin erityisesti IT-hankkeissa, laitehankinnoissa sekä erilaisissa palveluhankinnoissa. Vuonna 2021 vaikuttavuuden tavoitteet asetettiin asiakkaiden kanssa 58 kilpailutusprojektissa ja vaikuttavuuden loppuarviointi tehtiin 52 projektissa.

Hankintatoimen kehittämispalvelut

Hankintatoimen kehittämispalveluiden laskutus oli 402 tuhatta euroa (417 tuhatta euroa vuonna 2020). Kehittämistoimeksiannot liittyivät usein hankintojen ohjaukseen ja organisointiin, tunnuslukujen ja nykytilan analysointiin, suunnitteluun, sopimushallintaan, toimittajayhteistyön kehittämiseen ja vastuullisuuteen. Yksikkö osallistui merkittävällä työpanoksella Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen KEINO:n toimintaan. Tähän liittyvää tuloa on vuonna 2021 kirjattu Hanselin liiketoiminnan muihin tuottoihin yhteensä 304 tuhatta euroa (162 tuhatta euroa vuonna 2020).