Vuoden 2022 näkymät

Yhtiössä jatketaan integraatiostrategian toteutusta, jossa olennaisena osana on uuden asiakaskunnan haltuunotto ja sen myötä yhteishankintojen merkittävä kasvu. Kasvua odotetaan erityisesti kuntasektorilta. Liiketoiminnan uskotaan kehittyvän suotuisasti, vaikka tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen vuoteen 2022 saakka, minkä jälkeen tulos kääntyy voitolliseksi. Uusi strategiatyö on käynnistymässä ja tavoitteena on, että hallitus hyväksyy sen loppuvuonna 2022.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous

Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Vastuullisuusraportointi on vakiintunut osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.