Yhteishankintayksikön toiminta

Vuosi 2021 oli toinen täysi vuosi, jolloin Hansel tarjosi palveluitaan koko Suomen julkishallinnolle ja ensimmäinen, jolloin sopimusten käyttö ylitti miljardin euron rajan. Syksyllä 2019 toteutetun yritys- ja omistusjärjestelyn myötä alkanut integraatiostrategian toimeenpano etenee hyvin, yhä useampi kunta-asiakas on löytänyt Hanselin palvelut.

Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä ja Hansel Oy:tä koskevassa laissa. Yhtiön asiakkaat on niin ikään määritelty Hansel-laissa, ja näitä ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot, eräät muut valtion yksiköt, yliopistot ja korkeakoulut, Keva, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat sekä kuntakentän muut hankintayksiköt. Hanselin omistavat Suomen valtio (65 prosenttia) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 prosenttia).

Hanselin tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalle säästöjä kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia yhteishankintasopimuksia, jotka tuottavat huomattavia hyötyjä hintojen, laadun ja prosessikustannusten muodossa. Lisäksi Hansel tarjoaa hankintojen kilpailuttamispalveluita ja hankintatoimen kehittämispalveluita.

Yhteishankintayksikkönä Hansel edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä toimittajien tasapuolista kohtelua sekä kilpailua järjestämällä tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti.

Hansel rahoittaa toimintansa sopimustoimittajilta perittävällä yhteishankintojen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelujen myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu tehtyihin hankintoihin, voi olla hankinnan kohteesta riippuen suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia. Keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2021 oli 0,88 prosenttia (0,95 prosenttia vuonna 2020).

Hanselin jäsenyydet järjestöissä

  • Helsingin seudun kauppakamari
  • ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
  • TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
  • Palvelualojen työnantajat Palta ry
  • Sisäiset tarkastajat ry
  • Oy Nooan Arkki AB (Green Office -ympäristöohjelma)
  • Finnish Business & Society (FIBS) ry
  • Julkisten hankintojen yhdistys ry