Arvokeskustelu innosti henkilöstöä

Yksi integraatiostrategiamme viidestä pääteemasta on henkilöstönäkökulma, jossa tahtotilanamme on olla julkisen hankinnan arvostetuin osaaja ja halutuin työpaikka. Osaamisen varmistamme jatkuvalla kouluttautumisella ja laadukkaalla tekemisellä julkisten hankintojen maailmassa. Haluamme luoda Hanseliin vahvan arvopohjan ja avoimen sekä osallistavan kulttuurin, joka edistää yhteistyötä ihmisten ja yksiöiden välillä.

Käynnistimme yrityskulttuuri- ja arvokeskustelun vuoden 2021 alussa tekemällä Barrett-menetelmällä yrityskulttuurikartoituksen nykytilasta ja tavoitetilasta sekä työntekijöidemme henkilökohtaisista arvoista. Kysely herätti suurta mielenkiintoa, saimme 112 vastausta, eli yli 90 prosenttia työntekijöistämme vastasi kyselyyn.

Esimiehet pitivät tuloksista työpajan ja pohtivat keinoja tavoitetilaan pääsemiseksi. Yrityskulttuuria ei saada aikaiseksi johdon päätöksellä, vaan se syntyy lukuisista asioista, jotka tulevat todeksi arjessa. Keväällä jatkoimme prosessia arvo- ja kulttuurikyselyllä ja koko henkilöstö osallistui työpajatyöskentelyyn. Kaikki tämä tapahtui koronapandemian vuoksi Teamsissä, mikä kuitenkin toimi hyvin. Keskustelu oli aktiivista ja hedelmällistä. Ideoita suorastaan tulvi, kuten myös hyvää analyysiä itsestämme.

Kesällä perustimme sisäisen viestinnän kehittämisen työryhmän, kävimme avoimesti keskusteluja eri yksiköissä ja kokosimme vapaaehtoisista koostuvan arvotyöryhmän. Tämän yhdeksänhenkisen työryhmän tehtäväksi tuli luonnostella uudet arvot Hanseliin. Koko henkilöstölle järjestimme arvoäänestyksen työryhmän ehdotusten pohjalta.

Työryhmän esityksestä johtoryhmä hyväksyi uudet arvot lokakuussa. Työ ei kuitenkaan päättynyt tähän, vaan arvoja pidetään jatkuvasti esillä. Marraskuussa annoimme julkisia arvolupauksia ja joulukuussa loimme sisäisen ”Arvokkaat ajatukset” -kanavan, jolla kiitosten antaminen tai muu positiivinen palaute tehtiin näkyväksi.

Arvomme ovat:

Arvostava ja innostava työyhteisö

Olemme aidosti innostuneita työstämme. Innostuksen kipinä tarttuu niin meidän välillämme kuin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihimmekin.

Motivoituneet asiantuntijat ovat voimavaramme. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ja työtämme. Arvostus näkyy tukena, huomaavaisuutena ja tasa-arvoisena kohteluna. Kokemus yhdessä työskentelystä on meille tärkeä.

Innostuksen liekki syttyy merkityksellisestä työstä sekä yhteisistä tavoitteista.

Osaava ja vastuullinen kumppani

Syvennämme jatkuvasti monipuolista asiantuntijuuttamme ja opimme toisiltamme. Osallistumme vahvasti hankinta-alan kehittämistyöhön – jaamme osaamistamme kumppaneillemme.

Edistämme kansallisten ja kansainvälisten vastuullisuustavoitteiden toteutumista pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti. Haastamme itseämme yhteiskuntavastuun suunnannäyttäjänä. Tuemme asiakkaitamme ja kannustamme sopimustoimittajiamme vastuullisuuden toteuttamisessa.

Toimimme luotettavasti ja vaatimustenmukaisesti. Haluamme olla asiakkaillemme julkisten hankintojen ykköskumppani.