Sidosryhmät vahvistivat: olemme osaava ja vastuullinen kumppani

Asiakas- ja toimittajatyytyväisyyttä seurataan Hanselissa säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain ja toimittajatyytyväisyyskysely joka toinen vuosi. Vuoden 2021 toimintamme osalta molemmat kyselyt toteutettiin tammikuussa 2022.

Asiakastyytyväisyys 4,06/5 ja toimittajatyytyväisyys 3,90/5.

Asiakkaat tyytyväisiä Hanselin palveluihin

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset käytiin läpi johtoryhmässä sekä henkilöstöinfossa. Tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa kehittämistoimenpiteitä yhdessä henkilöstön kanssa.

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys pysyi edelleen korkeana koronapandemian vaikutuksista huolimatta. Asiakasyhteistyö jatkui vuoden 2020 tapaan lähes kokonaan verkkotapaamisina, kun etätyösuositukset olivat voimassa suuren osan vuotta. Toteutimme useita webinaareja ja ne keräsivät runsaasti osallistujia. Hanselin vahvuuksina asiakkaat tuovat edellisvuoden tapaan esille hankintalain tuntemuksen ja kilpailutusosaamisen, palveluasenteen ja yhteyshenkilöiden toiminnan.

”Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys pysyi edelleen korkeana koronapandemian vaikutuksista huolimatta.”

Kehityskohteiksi asiakkaamme nimesivät yhteishankintojen hyödyt ja toimivuuden sekä asiakkaiden tarpeiden tuntemisen, jossa kehitys on kuitenkin jo kulkenut oikeaan suuntaan viime vuosina. Tätä lupaamme aktiivisesti parantaa jatkossakin.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 414 viime vuoden aikana Hanselin kanssa asioinutta asiakasta.

  • Arvosanojen keskiarvo oli 4,06 (4,08 vuonna 2020)
  • Kokonaisarvosanan 3,50 tai parempi antoi 85 % (84 %)
  • Kokonaisarvosanan 2,99 tai huonompi antoi 6 % (6 %)

Hanselilaisten tulospalkkio on sidottu saatuun asiakastyytyväisyyspalautteeseen.

Toimittajatyytyväisyys hyvä – osin jopa erinomainen

Vuoden 2021 toimittajatyytyväisyystutkimuksen tulokset käytiin läpi johtoryhmässä sekä kategoriahallinnan viikkopalaverissa. Tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa toimittajayhteistyön kehittämistoimenpiteitä kategoriapäälliköiden kanssa.

Toimittajien kokonaistyytyväisyys pysyi edelleen hyvänä vilkkaan kilpailutusvuoden ja koronapandemian vaikutuksista huolimatta. Toimittajayhteistyö jatkui vuoden 2020 tapaan lähes kokonaan verkkotapaamisina, kun etätyösuositukset olivat voimassa suuren osan vuotta. Toteutimme vuoden 2021 aikana useita yhteishankintakilpailutuksia sekä järjestimme sopimusten käyttöönottoihin liittyen toimittajille infotilaisuuksia.

Toimittajatyytyväisyyskyselyn tuloksista selviää, että vahvuuksinamme toimittajat pitävät edellisvuoden tapaan hankintalain tuntemusta ja kilpailutusosaamista sekä sopimusyhteyshenkilöiden toimintaa. Hankinnan kohteen tuntemus ja kilpailutusprosessien sujuvuus nimettiin toimittajayhteistyön kehityskohteiksi.

Toimittajatyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 174 viime vuoden aikana Hanselin kanssa asioinutta toimittajaa.

  • Arvosanojen keskiarvo oli 3,90 (3,97 vuonna 2020)
  • Kokonaisarvosanan 3,50 tai parempi antoi 75,1 % (82,4 %)
  • Kokonaisarvosanan 2,99 tai huonompi antoi 9,2 % (7,6 %)

Toimittajatyytyväisyystutkimuksen tulokset vaikuttavat osaltaan kategoriapäälliköiden tulospalkkioon.

 

Asiakasfoorumissa sparraillaan

Asiakasfoorumimme kokoontui kolme kertaa vuonna 2021. Tilaisuudet pidettiin Teamsissä.

Vuoden ensimmäisessä, 5.2.2021 pidetyssä foorumissa käsiteltiin kolmea aihetta: miten Hansel pitää huolta asiakkaistaan, miten vaikuttavuutta voidaan mitata kilpailutusprojekteissa ja millaisia verrokkiyhtiöitä Hanselilla on Euroopassa. Puheenvuorot pitivät asiakkuusjohtaja Maritta Mäkelä, kilpailutuspalvelujen yksikönpäällikkö Ilkka Sihvola ja toimitusjohtaja Anssi Pihkala.

Tapaamisessa 4.6.2021 Poliisihallituksen materiaalihallintopäällikkö Jussi Kiiski kertoi turvallisuusviranomaisten hankinnoista ja Helsingin kaupungin hankintajohtaja Jorma Lamminmäki Helsingin hankintastrategian laatimisprosessista. Strategiatyössä oli mukana myös Hanselin hankintatoimen kehittämisyksikkö.

Kokouksessa 15.10.2021 kuultiin katsaus hyvinvointialueiden valmistelusta Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan sekä Helsingin kaupungin valmisteluorganisaatioiden vastuuhenkilöiden kertomana. Vaasan kaupungin talousjohtaja Jan Finne ja hankintapäällikkö Pekka Liukkonen puolestaan esittelivät, millainen Vaasan kaupunki on hankkijana nyt ja jatkossa.

Asiakasfoorumissa oli mukana kymmenen jäsentä budjettitalouteen kuuluvista ja budjettitalouden ulkopuolisista valtionhallinnon organisaatioista sekä 13 jäsentä eri kuntaorganisaatioista. Yhteenvetona kuluneeltakin vuodelta voidaan todeta, että foorumi on lunastanut paikkansa yhtenä asiakkaiden ja Hanselin yhteisenä tiedonvaihto- ja sparrauskanavana.