Yhteishankintojen tarjonta laajentui

Koronapandemia vaikutti hankintoihin myös vuonna 2021. Matkustaminen oli edelleen vähäistä ja kokoukset järjestettiin etäkokouksina. Joillakin toimialoilla oli edelleen tuotantohäiriöitä. Komponenttien saatavuudessa oli ongelmia ja myös toimituksissa tarvittavista konteista oli pulaa. Myös meidän yhteishankinnoissamme tämä luonnollisesti näkyi, mutta hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden ja toimittajien kanssa saimme hankalat tilanteet ratkaistua.

Vuosi 2021 oli Hanselin yhteishankinnoissa kiireistä aikaa. Laajalle asiakaskunnallemme käynnistyi 44 uutta yhteishankintaa: 20 puitejärjestelyä ja 24 dynaamista hankintajärjestelmää.

Kuntasektorin asiakkaillemme tulivat uusina yhteishankintoina käyttöön muun muassa

 • majoitus- ja kokouspalvelut
 • tilauslentopalvelut
 • autojen hankinta
 • kaasut ja polttonesteet
 • toimistotarvikkeet
 • mobiili- ja monitoimilaitteet
 • autonvuokraus ja ajoneuvovakuutukset.

Lisäksi perustettiin dynaamisia hankintajärjestelmiä

 • siivous- ja turvallisuuspalveluihin
 • turvallisuustekniikkaan
 • tietokoneisiin
 • konsultointipalveluihin
 • sekä päiväkoti- ja koulukalusteisiin.
”Yhteishankintojen hyödyntämisen helppoutta parannettiin järjestämällä asiakkaille minikisainfoja ja webinaareja.”

Tarjontaa ajan hermolla

Hansel reagoi nopeasti oppivelvollisuuden laajentamiseen kilpailuttamalla toiselle asteelle oppimateriaalien puitejärjestelyn. Uutta tarjontaa edusti myös dynaamisena hankintajärjestelmänä toteutettu SOTE-henkilöstövuokraus. Tietoturvaan ja tietosuojaan kiinnitetään julkisissa hankinnoissa entistä enemmän huomiota. Hansel toi asiakkailleen käyttöön dynaamiset hankintajärjestelmät tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalveluista sekä tietoturvallisuuden arviointilaitosten arviointipalveluista. Uutena kokeiluna tehtiin dynaaminen hankintajärjestelmä pilvipalveluista.

Pienhankintoihin lisättiin kuusi uutta sopimusta:

 • suojavarusteet
 • viestintä- ja markkinointipalvelut
 • aurinkovoimalat
 • sisäinen tarkastus
 • tilintarkastus
 • johtamisen ja kehittämisen konsultointi.

Vuoden 2021 lopussa Hanselilla oli tarjota asiakkailleen 77 puitejärjestelyä ja 45 dynaamista hankintajärjestelmää. Pienhankintapalveluita oli käytettävissä 10.

Yhteishankintojen hyödyntämisen helppoutta parannettiin järjestämällä asiakkaille minikisainfoja ja webinaareja. Myös sopimustoimittajille järjestettiin webinaari kansallisesta hankintastrategiasta ja Hankinta-Suomen toiminnasta.