Kilpailutuksiin saatiin hyvin tarjouksia

Vuosi 2021 oli kiireinen yhteishankinnoissa. Kilpailutusprojekteja tehtiin paljon, dynaamisia hankintajärjestelmiä perustettiin sekä otettiin käyttöön pienhankintapalveluja.

Tämä näkyi myös sopimusten määrässä. Allekirjoitimme vuoden aikana sopimustoimittajien kanssa lähes 1 200 sopimusta. Näistä yli 900 tehtiin dynaamisiin hankintajärjestelmiin ja pienhankintapalveluun mukaan tulleiden toimittajien ja lähes 250 puitesopimustoimittajien kanssa.

Sopimustoimittajien määrä lisääntyikin vuoden 2021 aikana selvästi, ja vuoden lopussa Hanselilla oli 872 sopimustoimittajaa, kun edellisen vuoden lopussa sopimustoimittajia oli 624. Pk-yritysten osuus sopimustoimittajista oli 51 prosenttia, mikä vastasi 14 prosenttia yhteishankintojen myynnistä.

Osiin jaettujen yhteishankintojen määrä on pysynyt lähes samalla tasolla aikaisempaan vuoteen verrattuna. Jaettuja yhteishankintoja oli 85 % (86 %). Tuote- ja palveluryhmäkohtaisesti osiin oli jaettu 36 % (38 %), asiakasryhmäkohtaisesti 27 % (22 %) ja alueellisesti 2 % (3 %). Dynaamisten hankintajärjestelmien osuus yhteishankinnoista oli 20 % (23 %). Osuudet on laskettu yhteishankintojen toteutuneesta myynnistä. Pandemian johdosta matkustaminen on edelleen alhaisella tasolla, mikä vaikuttaa alentavasti jaettujen yhteishankintojen osuuteen.